Over ons

Het Druckerfonds is een vermogensfonds. We hebben een vermogen van zo’n 3,6 miljoen euro en de opbrengsten van dat vermogen geven we aan allerlei sociale initiatieven in Leiden en omgeving (Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) die ten goede komen aan mensen die het minder makkelijk hebben. Wat we jaarlijks kunnen weggeven zijn de rente op ons vermogen, de winst van onze beleggingen en de huuropbrengsten van de drie winkelpanden op de Haarlemmerstraat die in ons bezit zijn (Superdry, ’t Oorzaakje en Chique).

Het Druckerfonds richt zich op ‘de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving’. Projecten die het er zorgzamer en gezelliger op maken en ervoor zorgen dat mensen het beter krijgen, dus.

Bestuur

Marije van den Berg, voorzitter
Gosse Offringa, secretaris
Martijn Kager, penningmeester
Koen Brakenhoff
Maaike Kluit
Sjoerd Staal
Lars van Wezel
Birgit Wildenburg

Officiële stukken