Over ons

Het Druckerfonds is een vermogensfonds. We hebben een vermogen van zo’n 3,6 miljoen euro en de opbrengsten van dat vermogen geven we aan allerlei sociale initiatieven in Leiden en omgeving die ten goede komen aan mensen die het minder makkelijk hebben. Wat we jaarlijks kunnen weggeven zijn de rente op ons vermogen, de winst van onze beleggingen en de huuropbrengsten van de drie winkelpanden op de Haarlemmerstraat die in ons bezit zijn (Superdry, ’t Oorzaakje en Chique).

Het Druckerfonds richt zich op ‘de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving’. Projecten die het er zorgzamer en gezelliger op maken en ervoor zorgen dat mensen het beter krijgen, dus.

Het Druckerfonds is er voor projecten die ten goede komen aan mensen in de samenleving dat dat het hardst nodig hebben. Kans op financiële steun is er dus vooral voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt. Hoe directer de betrokkenheid van deze groepen bij het project, hoe liever het ons is. (Liever ‘door’, dan ‘voor’.)

Wie was H.L. Drucker?

Hendrik Lodewijk Drucker was een rechtsgeleerde en een vrijzinnig Tweede Kamerlid. Hij was hoogleraar in Leiden. Hij had grote maatschappelijke belangstelling. Als hoogleraar/Kamerlid werkte hij mee aan belangrijke wetgeving, onder andere op het gebied van het kinderrecht. Drucker ontwierp de Wet op het arbeidscontract.

En ja, hij is familie-van: ‘onze’ Drucker was de halfbroer van de bekende feministe Wilhelmina Drucker.

Portret van H.L. Drucker
Hendrik Drucker

Drucker richtte in 1897 samen met zijn collega-hoogleraren Greven en Van der Vlugt Stiching Het Leidse Volkshuis op, de voorloper van de huidige stichting. Zij lieten het Volkshuis op de Apothekersdijk bouwen, van eigen vermogen.

De doelstelling van het Leidse Volkshuis was het ‘verhogen ontwikkeling en levensgeluk onder arbeiders en daarmee gelijkgestelde klassen in Leiden’. Het was één van de eerste instellingen in Nederland die het ‘buurthuiswerk’ beoefende. De meest uiteenlopende cursussen werden er gegeven. Ook de kunstenaarsvereniging ‘De Stijl’ had er enige jaren zijn secretariaat gevestigd.

Toen het Volkshuis voor een symbolische gulden is verkocht aan de gemeente, werd op 22 maart 1989 het Druckerfonds opgericht. De winkelpanden die ook tot het complex behoren, bleven bij ons in eigendom. De huur van die panden geven we weg.

(gegevens onder meer van www.parlement.com)

Officiële stukken