H.L. Drucker

Wie was H.L. Drucker?

Hendrik Lodewijk Drucker was een rechtsgeleerde en een vrijzinnig Tweede Kamerlid. Hij was hoogleraar in Leiden. Hij had grote maatschappelijke belangstelling. Als hoogleraar/Kamerlid werkte hij mee aan belangrijke wetgeving, onder andere op het gebied van het kinderrecht. Drucker ontwierp de Wet op het arbeidscontract.

En ja, hij is familie-van: ‘onze’ Drucker was de halfbroer van de bekende feministe Wilhelmina Drucker.

Portret van H.L. Drucker
Hendrik Drucker

Drucker richtte in 1897 samen met zijn collega-hoogleraren Greven en Van der Vlugt Stiching Het Leidse Volkshuis op, de voorloper van de huidige stichting. Zij lieten het Volkshuis op de Apothekersdijk bouwen, van eigen vermogen.

De doelstelling van het Leidse Volkshuis was het ‘verhogen ontwikkeling en levensgeluk onder arbeiders en daarmee gelijkgestelde klassen in Leiden’. Het was één van de eerste instellingen in Nederland die het ‘buurthuiswerk’ beoefende. De meest uiteenlopende cursussen werden er gegeven. Ook de kunstenaarsvereniging ‘De Stijl’ had er enige jaren zijn secretariaat gevestigd.

Toen het Volkshuis voor een symbolische gulden is verkocht aan de gemeente, werd op 22 maart 1989 het Druckerfonds opgericht. De winkelpanden die ook tot het complex behoren, bleven bij ons in eigendom. De huur van die panden geven we weg.

(gegevens onder meer van www.parlement.com)