Donatie aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal (PDF- of Worddocument) worden ingediend via mijnaanvraag@druckerfonds.nl.

Minimale eisen

In de aanvraag geef je (in ieder geval) antwoord op de volgende vragen:

1) Met wie en waarom doe je dit project?

2) Hoe bereik je met jullie project de doelgroep van het Druckerfonds: mensen die het minder makkelijk hebben?

3) Is je project in ons verzorgingsgebied: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude of Warmond?

Zonder duidelijke antwoorden op deze vragen wordt de aanvraag tijdens een vergadering van het Druckerfonds niet besproken.

Het Druckerfonds is er voor projecten die ten goede komen aan mensen in de samenleving die dat het hardst nodig hebben. Kans op financiële steun is er dus vooral voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt.

Hoe directer de betrokkenheid van deze groepen bij het project, hoe liever het ons is. (Liever ‘door’, dan ‘voor’.)

Tijdsplanning

Houd rekening bij het indienen van de aanvraag met 2 belangrijke data:

1) Je dient de aanvraag (minimaal) 2 maanden vóór de start van het voorgestelde project in;

2) Je dient de aanvraag minimaal 2 weken vóór de in 2023 vastgestelde vergaderdata van het Druckerfonds in: 

 • Woensdag 8 februari     
 • Woensdag 12 april
 • Woensdag 7 juni
 • Woensdag 6 september
 • Woensdag 8 november

Voorwaarden

Het Druckerfonds steunt het liefst nieuwe projecten. Het gaat altijd om projecten met een éénmalig karakter. Subsidies over meerdere jaren worden slechts bij uitzondering verleend. Structurele subsidie of een exploitatiesubsidie passen niet in de voorwaarden om subsidie te krijgen. Daarnaast gelden (voor jou als aanvrager) nog enkele voorwaarden zoals:

 • De aanvrager financiert minimaal 1/3 deel van het project uit eigen middelen of wel via derden (bijvoorbeeld andere fondsen);
 • Het Druckerfonds adviseert dan ook om voor het project ook andere fondsen aan te schrijven (kijk bijvoorbeeld op www.leidsefondsen.nl);
 • De aanvraag bevat een duidelijke (en deugdelijke) projectomschrijving met een begroting van de totale kosten en de verwachte opbrengsten;
 • Na afloop van het project stuur je het Druckerfonds een inhoudelijk verslag en een financiële verantwoording. Heel soms vragen we om een accountantsverklaring; 
 • Je ontvangt de toegezegde donatie van het Druckerfonds in principe ná de uitvoering van je project én de verslaglegging en de verantwoording hiervan. Als je voor het project de een voorschot nodig hebt, kan dat in overleg; 
 • Als je meer dan €10.000 aanvraagt, voegt je bij het indienen een jaarverslag/ jaarrekening van het voorgaande jaar toe én de begroting van het lopende jaar van je organisatie.
 • Je moet het geld binnen 6 maanden na afloop van het project opvragen, anders laat het Druckerfonds het toegezegde bedrag vervallen.

Als een donatie wordt toegezegd, vinden wij het fijn als je ons logo en naam wil vermelden op bijvoorbeeld flyers of in persberichten.

Heb je foto- of videomateriaal van je project? Deel ze met ons zodat wij ze kunnen gebruiken om ons fonds nóg beter onder de aandacht te brengen.

Kleine aanvragen

Het Druckerfonds maakt een uitzondering voor ‘kleine aanvragen’. Als je €300 of minder nodig hebt om het project te kunnen laten slagen, kunnen wij het makkelijker maken:

1) Beperk je projectvoorstel (inclusief begroting) tot maximaal 1 A4;

2) Verantwoord het uitgevoerde project door middel van een sfeerimpressie, een foto(reeks) of kort filmpje.