Over ons

Het Druckerfonds is een vermogensfonds. De opbrengsten van het vermogen zoals rente, dividend en huuropbrengsten, worden besteed aan allerlei sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk hebben.

Het Druckerfonds richt zich vooral de ondersteuning van sociaal-culturele activiteiten én initiatieven gericht op het verbeteren van de sociale cohesie van de samenleving. Vooral nieuwe en vernieuwende projecten kunnen op een bijdrage van het Druckerfonds rekenen. Het Druckerfonds is er voor projecten die betrekking hebben op dat deel van de samenleving dat hulp het hardst nodig heeft. Kans op financiële steun is er vooral voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt.

Geschiedenis

De Stichting H.L. Druckerfonds komt voort uit de in 1899 opgerichte Stichting Het Leidse Volkshuis. Deze stichting had tot doel ‘Verhoging van de ontwikkeling, beschaving en levensgeluk van de arbeidende en daarmee gelijkstaande klassen’. De oprichters, onder leiding van professor. H.L. Drucker, lieten uit eigen vermogen een pand bouwen aan de Apothekersdijk. Op 22 maart 1989 werd het Druckerfonds opgericht. Met de opbrengsten van het fonds worden jaarlijks sociaal-culturele initiatieven gesteund.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit Marije van den Berg (voorzitter), Martijn Kager (penningmeester), Gosse Offringa (secretaris), Birgit Wildenburg, Lars van Wezel en Senna Maatoug